Yerel Yönetimlerin Kentsel Dönüşümde Sıkıntıları
Av. Birol Keskin

Av. Birol Keskin

Yerel Yönetimlerin Kentsel Dönüşümde Sıkıntıları

29 Ocak 2020 - 13:02

CHP İzmir il başkanı Deniz Yücel'in Karabağlar ilçesinde kentsel dönüşüm bölgeleri halkı ile buluşmasında söylediği şu cümle manşet oldu: Kentsel dönüşüm yapamayacaklarsa bıraksınlar biz yapalım!"
CHP İl başkanı sayın Yücel'in "yapamayacaklarsa" diye kastettiği devlet, yani devletin yetki verdiği Bakanlık ve TOKİ.
"Biz yapalım" diye kastettiği ise idare-belediyeler, yani CHP'li belediyeler.
Özü şu; TOKİ yapamıyorsa Belediyeler yapsın!
* * *
Kentsel Dönüşüm Yasası (6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun) esas olarak devlete yetki ve görev vermiştir. (Rezerv yapı alanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.)
Kanunun amacı eski yapıyı yıkıp yerine yeni yapı yapmak değil, afet riski taşıyan-Sanki taşımayan yapı var mı, hepsi risk taşıyor!- arsa ve arazilerde fen ve sanat norm ve standartlarına uygun; (Dikkatinizi çekerim, sanat normlarına uygun diyor, yani yapınızı anatsal yapın, eski çirkin yapı yerine yine çirkin yapı yapmayın diyor, sanatsal yapı gören var mı!), sağlıklı yaşam çevrelerini teşklil etmek üzere;(Yine dikkatinizi çekerim, yaşam çevresi diyor, boru gibi sivri bina çık demiyor!) iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir! Yasanın amacı bu.
Bu amaca uyan var mı?
Yasa rezerv yapı belirlenmesi için talepte bulunabilecekleri de sıralamış: TOKİ veya Belediyeler!
Veya yı büyük yazayım: VEYA!
Dikkat "ve" demiyor. Bir yasada "ve" kelimesi ile "veya" kelimesi arasında çok fark vardır. "Ve" derse birlikte, katılımcı anlaşılır, "veya" derse tercihe göre, keyfi anlaşılır.
Sayın Aziz Kocaoğlu'nun İBB Başkanlığı döneminde çıkmıştı bu yasa ve ilçe belediye başkanlarıyla Havagazı Kültür Merkezinde bir toplantı düzenlemişti. Ben söz alarak yasadaki bu "Ve-veya" çelişkisine dikkat çekmiştim. CHP'nin mecliste bu ve kelimesini değiştirmesi için çalışmasını, aksi halde TOKİ ile Belediyelerin sorun yaşayacaklarına dikkat çekmiştim!
Nitekim ve maalesef dediğim oldu!
Bakın kaç yıl sonra CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel bakanlığa ve Toki'ye seslenerek : "Yapamıyorlarsa, biz yapalım!" diye seslenmek zorunda kalıyor.
Gerçi il başkanlığı seçim sürecinde özel bir mahalle turu atsa da benim konum şu anda siyaset değil, sayın il başkanının söylediklerinden hareketle sorunları ele almak.
Yerel yönetimlerin-Belediyelerin kentsel dönüşümde sıkıntılarını çözmek ve TOKİ-Belediyeler çelişkisini sona erdirecek yasal düzenlemeler yapmak için yerel siyasetçilerin polemikleri değil, TBMM çözüm üretmelidir! Yerel siyasetçiler de önce kendi partilerini sonra meclisi harekete geçirecek çalışmalar yapmalıdır!
 
Birol Keskin
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum